bestuur

van de stichting MFG2 bestaat uit:

Erik Broekhuis, voorzitter
Mark Hetsen, algemeen bestuurslid
Frank Bes, penningmeester
Gert Jan van Tilburg, algemeen bestuurslid
Jacoline Hoek, secretaris
Wilma Foppen, communicatie
Jan Oosterkamp, algemeen bestuurslid

de Raad van Toezicht bestaat uit:

Wilfried Groot Koerkamp, voorzitter RvT
Jan Schuurhuis
Naud Rommens