historie

Multi Functioneel Gebied (MFG)

In 2006 is er door de bewoners van Biddinghuizen een bidboek uitgebracht met hierin een planning dat er in 2009 een Multi Functioneel Centrum (MFC) zou moeten staan. Het MFG te Biddinghuizen omvat de realisatie van een Educatief Centrum, bestaande uit de drie basisscholen, bibliotheek en kinderopvang op de plek van de huidige basisschool De Akkerwinde en een deel van de parkeerplaats tussen Kerkcentrum De Voorhof en Dorpshuis Het Koetshuis. Het MFG zal in verschillende fases gerealiseerd gaan worden.

Fase 1 omvat de nieuwbouw voor de scholen, kinderopvang en bibliotheek. De toekomstige ontwikkeling en invulling (eventueel vervanging van Het Koetshuis) van het MFG vinden plaats tijdens fase 2.
In mei 2012 werd er gestart met de bouw van het Educatief Centrum. Op 31 mei 2013 vond de sleuteloverdracht plaats. In het Educatief Centrum is nu plaats voor 3 Basisscholen (De Wingerd, De Akkerwinde en De Tamarisk), de Flevomeer Bibliotheek en Kinderopvang Dronten. De drie basisscholen hebben elk een apart deel van het gebouw ter beschikking.
Hiermee was de 1e fase van de ontwikkeling van het Multi Functioneel gebied te Biddinghuizen afgerond.
Fase 2 hebben de volgende partijen de Rooms Katholieke Parochie Heilige Norbertus, Protestantse Gemeente Biddinghuizen(PGB), Gemeente Dronten, Stichting De Meerpaal, Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen en namens het belang van de plaatselijke organisaties  Stichting MFG2 in 2010 de intentie uitgesproken om zich met fase 2 ten doel te stellen een centrum te realiseren waar inwoners van Biddinghuizen elkaar kunnen ontmoeten, ontmoetingen plaatsvinden voor EN tussen jong en oud, de diversiteit aan aanbod van functies een sterk ondersteunende rol heeft voor de leefbaarheid in Biddinghuizen, de activiteiten zoveel mogelijk gericht zijn op medegebruik en diversiteit, de ruimte voor de verschillende activiteiten zo efficiënt mogelijk worden benut en er een ruimte geschikt is voor de binnensportverenigingen conform het Programma van Eisen. Fase 2 is het samenvoegen van de gebouwen de Voorhof en het Koetshuis in één gebouw, waarin apart de Protestantse- en Rooms-katholieke Kerk en het dorpshuis als ook de binnensport-verenigingen zich zullen huisvesten.

Voor de ontwikkeling en realisatie van het MFG2 is op 10 december 2013 de stichting MFG2 opgericht Stichting MFG2 werkt vanuit de gedachte dat er een haalbaar en toegankelijk Multi Functioneel Centrum, voor alle Biddinghuizenaren moet zijn en dat dit alleen maar lukt door met verschillende partijen samen te werken.
Dit gezamenlijke initiatief van de participerende partijen moet vorm en inhoud geven aan een bruisend MFG voor Biddinghuizen.